Finansowanie podmiotów medycznych

Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w zależności od specyfiki danej placówki, proponujemy leasing finansowy, operacyjny, pożyczkę lub sprzedaż ratalną. Biorąc pod uwagę łatwość przygotowania postępowania przetargowego i minimum formalności najatrakcyjniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż ratalna.

Finansujemy inwestycje

Wyposażenie placówek

Ubezpieczenie urządzeń

Nieruchomości

Samochody

Pożyczka

 • minimum formalności
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak opłaty wstępnej
 • brak VAT oraz PCC
 • szpital jest właścicielem sprzętu i dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • finansowanie do 5 lat

Leasing operacyjny

 • okres finansowania do 5 lat
 • brak warunków dotyczących określonej zdolności kredytowej
 • minimum formalności
 • wkład własny od 0% wartości przedmiotu finansowanego
 • brak ograniczeń w odniesieniu do górnej granicy wartości finansowanego przedmiotu

Leasing finansowy

 • zastosowanie podatku 8% podatku VAT na sprzęt medyczny
 • minimum firmalności
 • okres finansowania do 5 lat
 • leasingobiorca odlicza część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację
 • wkład własny od 0% wartości przedmiotu finansowanego (konieczność zapłaty jedynie VATu z góry)

Sprzedaż ratalna

 • możliwość finansowania 100% inwestycji
 • okres finansowania do 5 lat
 • jedno proste postępowanie przetargowe
 • koszt finansowania wliczony w cenę sprzętu
 • szpital jest właścicielem sprzętu i dokonuje odpisów amortyzacyjnych

Skontaktuj się z nami

500 163 280

biuro@finansowaniemedyczne.pl